route
info@ppveerkracht.nl
 

Psychologenpraktijk Veerkracht

De Pionier, Grebbeberglaan 15 

3527 VX Utrecht

+31 6 19 94 60 26 / +31 6 15337309

 
 

Contact en Aanmelden

Verstuur

Beste ,

Hartelijk dank voor je bericht. Er zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen.

Hartelijke groet,
Psychologenpraktijk Veerkracht

 
 

Telefonisch Contact


Moniek Schotanus:


 

Willemijn Schep:
 

Kwaliteit

Kwaliteit

Psychologenpraktijk Veerkracht voldoet aan de geldende regelgeving en kwaliteitsnormen. Voor meer uitleg hierover zie ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Het kwaliteitsstatuut is te vinden onder het kopje 'therapeuten'.

Wij zijn opgeleid tot Gezondheidszorgpsycholoog en derhalve opgenomen in de Wet BIG (wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Tevens zijn we aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Privacy

Voor ons geldt een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Er zal zonder jouw toestemming geen informatie aan derden worden verstrekt.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet vervangt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG zorgt ervoor dat er binnen de gehele Europese Unie dezelfde privacy wetgeving geldt. Hiernaast is er in de zorg nog andere zorgspecifieke wet- en regelgeving waarin nadere regels over de privacy van de cliënt zijn opgenomen. Als cliënt heeft men recht op bescherming van persoonlijke gegevens. Dit betekent onder andere dat derden geen inzage krijgen in het dossier en dat er vertrouwelijk met het dossier wordt omgegaan. Ook mag er alleen informatie aan derden worden verstrekt met schriftelijke toestemming van de cliënt. Klik hier voor de privacy statement van psychologenpraktijk Veerkracht.

Klachten

Mochten er twijfels bestaan over de behandeling, of bent u ontevreden, bespreek het met de behandelaar. We kunnen dan samen zoeken naar een oplossing.

Komen we er samen niet uit, dan kan je je wenden tot de klachtenprocedure van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Voor meer informatie over dossiervoering, privacy en klachtenregeling zie de cliëntfolder van de LVVP.

 

Psychologenpraktijk Veerkracht

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

route
  info@ppveerkracht.nl
Moniek
06 19 94 60 26