route
info@ppveerkracht.nl
 

Psychologenpraktijk Veerkracht

De Pionier, Grebbeberglaan 15 

3527 VX Utrecht

+31 6 19 94 60 26 / +31 6 15337309

 
 

Contact en Aanmelden

Verstuur

Beste ,

Hartelijk dank voor je bericht. Er zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen.

Hartelijke groet,
Psychologenpraktijk Veerkracht

 
 

Telefonisch Contact


Moniek Schotanus:


 

Willemijn Schep:
 

Tarieven en Vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van de huisarts. Er moet dan sprake zijn van (het vermoeden van) een psychische diagnose (DSM V diagnose). De overheid heeft bepaald dat niet alle geleverde zorg wordt vergoed. Zo wordt zorg bij relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen ontstaan) niet vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. Soms wel in de aanvullende verzekering.

Als er geen (vermoeden van) een diagnose is, kan er natuurlijk ook hulp verleend worden, maar vergoedt de verzekeraar de kosten niet, tenzij hiervoor een aanvullende verzekerd is afgesloten. Dit zijn de zogenaamde OVP-consulten (Overig Product).

Vanuit de basisverzekering heeft men recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ, zonder eigen bijdrage. Wel wordt altijd het eigen risico aangesproken. In 2021 is dit € 385,- ten zij er een hoger eigen risico is afgesloten.

Tarieven

In 2021 zijn de tarieven van behandeling binnen de Basis-GGZ als volgt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): 

 • onvolledig behandeltraject (1-2 sessies): € 228,04
 • kort traject (3-4 sessies): € 522.13
 • middellang traject (5-7 sessies):€ 885,01 
 • intensief traject (8-12 sessies): € 1434,96
 • chronisch traject (8-10 sessies): € 1380,49
 • zorg voor een diagnose waarvan de behandeling niet vergoed wordt, per sessie: € 114,41.

In de Generalistische Basis-GGZ zijn vier zorgzwaarte producten vastgesteld; Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Door de zorgverzekering worden deze vier ‘Prestaties’ vergoed. Op grond van de gestelde diagnose wordt bepaald welk product van toepassing is. Ieder product staat voor een bepaald aantal behandelminuten. Dit betreft zowel gespreksduur als voorbereiding en administratietijd. 

Voor meer informatie over tarieven en vergoeding zie de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).  

In 2020 waren de tarieven van behandeling binnen de Basis-GGZ als volgt vastgesteld door de NZA: 

 • onvolledig behandeltraject (1-2 sessies): € 219,78
 • kort traject (3-4 sessies): € 503,47
 • middellang traject (5-7 sessies):€ 853,38
 • intensief traject (8-12 sessies): € 1383,65
 • chronisch traject (8-10 sessies): € 1330,98
 • zorg voor een diagnose waarvan de behandeling niet vergoed wordt, per sessie: € 110,27

In de Generalistische Basis-GGZ zijn vier zorgzwaarte producten vastgesteld; Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Door de zorgverzekering worden deze vier ‘Prestaties’ vergoed. 

Op grond van de gestelde diagnose wordt bepaald welk product van toepassing is. Ieder product staat voor een bepaald aantal behandelminuten. Dit betreft zowel gespreksduur als voorbereiding en administratietijd. 

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Psychologenpraktijk Veerkracht heeft bewust geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en is dus een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent dat je zelf je factuur indient bij je zorgverzekeraar voor vergoeding. Afhankelijk van het soort polis, wordt er tussen de 65 en 100 procent vergoed. Als behandelaar wil ik namelijk zo veel mogelijk onafhankelijk van de verzekeraar een professionele inschatting kunnen maken van wat er inhoudelijk en qua behandeling nodig is. Voor meer informatie kun je kijken op contractvrijepsycholoog.nl.

Betalingsregels

Volgens art. 8.6 van de Regeling van de NZA vindt facturering plaats nadat de behandeling is afgesloten of gestaakt. Aan het einde van de behandeling volgt een factuur voor het totale behandeltraject. De factuur kan vervolgens worden ingediend bij de zorgverzekeraar. 

Afspraken afzeggen

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien een afspraak te laat wordt geannuleerd dan zal de afspraak in rekening worden gebracht. Deze factuur kan niet worden gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering.

Natura of restitutie basisverzekering

Voor de basisverzekering heb je de keuze uit twee varianten, een naturapolis of een restitutiepolis.

Restitutie basisverzekering: Je krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en hebt dus vrije keuze naar wie je toe gaat. Als je behandeling wilt bij Psychologenpraktijk Veerkracht, is dit de meest gunstige variant.

Combi basisverzekering: Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Het kan hierbij zo zijn dat voor GGZ-aanbieders in feite sprake is van een naturapolis. Wanneer je deze polis hebt ga dan voorafgaand aan de behandeling na welke vergoeding je krijgt. 

Natura basisverzekering: Bij een natura basisverzekering heb je afgesproken alleen volledig vergoeding te krijgen bij zorgaanbieders die een contract hebben afgesloten met jou zorgverzekeraar. Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat vergoed de zorgverzekeraar een lager bedrag. Het bedrag dat wordt vergoed ligt tussen de 60 en 80% van het totaal gedeclareerde bedrag. Ga dit voorafgaand aan de behandeling na bij je eigen zorgverzekeraar.

 

Psychologenpraktijk Veerkracht

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

route
  info@ppveerkracht.nl
Moniek
06 19 94 60 26