route
info@ppveerkracht.nl
 

Psychologenpraktijk Veerkracht

De Pionier, Grebbeberglaan 15 

3527 VX Utrecht

+31 6 19 94 60 26 / +31 6 15337309

 
 

Contact en Aanmelden

Verstuur

Beste ,

Hartelijk dank voor je bericht. Er zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen.

Hartelijke groet,
Psychologenpraktijk Veerkracht

 
 

Telefonisch Contact


Moniek Schotanus:


 

Willemijn Schep:
 

Tarieven en Vergoeding

Vergoeding

Psychologenpraktijk Veerkracht heeft bewust geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en is dus een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent dat je zelf je factuur indient bij je zorgverzekeraar voor vergoeding. Afhankelijk van het soort polis, wordt er altijd een aanzienlijk deel vergoed, tussen de 65 en 100 procent. Ga dit voorafgaand aan de behandeling na bij je eigen zorgverzekeraar. Voor meer informatie over vergoedingen per verzekeraar kun je kijken op www.contractvrijepsycholoog.nl. 

Er zijn in 2024 drie polissen zijn die 100% van het NZA tarief vergoeden, namelijk: – Aevitae (Eucare) Vrije keuze – ASR Eigen keuze – Menzis Basis Vrij. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wil je een zo hoog mogelijke vergoeding voor je behandeling binnen onze praktijk dan is het is belangrijk te kiezen voor een zorgverzekeraar met een zuivere restitutiepolis. Alleen deze polissen vergoeden 100% van het wettelijke NzA tarief, andere polissen (zoals combinatie-polissen) vergoeden vaak een percentage van hun eigen maximum tarief. Ze noemen dit vaak ‘marktconform tarief’, dit is een door de verzekeraar vastgesteld tarief, en ligt vaak lager dat het wettelijke tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) heeft vastgesteld. 

Om voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van de huisarts. Er moet dan sprake zijn van (het vermoeden van) een psychische diagnose (DSM V diagnose). De overheid heeft bepaald dat niet alle geleverde zorg wordt vergoed. Zo wordt zorg bij relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen ontstaan) niet vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. Soms wel in de aanvullende verzekering. Als er geen (vermoeden van) een diagnose is, kan er natuurlijk ook hulp verleend worden, maar vergoedt de verzekeraar de kosten niet, tenzij hiervoor een aanvullende verzekerd is afgesloten. Dit zijn de zogenaamde OVP-consulten (Overig Product).

Betalingsregels 

Volgens de Regeling van de NZA vindt facturering vanaf 2023 eens per twee maanden plaats en dient binnen de gestelde termijn te worden voldaan. De factuur kan vervolgens worden ingediend bij de zorgverzekeraar. 

Afspraken afzeggen 

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien een afspraak te laat wordt geannuleerd dan zal de afspraak in rekening worden gebracht. Deze factuur kan niet worden gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering. 

Vanuit de basisverzekering heeft men recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ, zonder eigen bijdrage. Wel wordt altijd het eigen risico aangesproken.

Tarieven

Psychologenpraktijk Veerkracht hanteert de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een contact of sessie is daarbij een zogeheten “zorgprestatie”.

Er gelden verschillende tarieven voor diagnostiek, behandeling en intercollegiaal overleg.

Diagnostiek: samen vaststellen wat het probleem is waaraan tijdens de behandeling gewerkt zal worden. Dit vindt altijd plaats tijdens de intake en soms verder in het traject nogmaals. 

Intercollegiaal overleg: Overleg met collega's. In sommige gevallen is het wenselijk dat de psycholoog overlegt met collega’s (anoniem), een huisarts of specialist. Intercollegiaal overleg vindt uitsluitend plaats nadat daar toestemming voor gegeven is. 

Behandeling: gesprekken in het kader van de behandeling. 

NZA tarieven 2024

Diagnostiek (o.a. tijdens intake): 

Diagnostiek: 5 min. €39,98

Diagnostiek: 15 min. € 68,88

Diagnostiek: 30 min. € 114,20

Diagnostiek: 45 min. intake € 159,70

Diagnostiek: 60 min. intake € 183,44 

Diagnostiek: 75 min. intake €223,48

Behandeling

Behandeling: 5 min. € 31,48 

Behandeling: 15 min. € 56,19

Behandeling: 30 min. €95,67

Behandeling: 45 min. €135,89 

Behandeling: 60 min. € 161,46 

Behandeling: 75 min. € 198,72 

Behandeling: 90 min. €242,76 

Intercollegiaal overleg: 

Intercollegiaal overleg kort € 25,05 

Intercollegiaal overleg: lang €76,35 

Overig Product (OV0012): Particulier consult niet verzekerde zorg: € 132,24

NZA tarieven 2023

Diagnostiek (o.a. tijdens intake):

Diagnostiek: 5 min. € 37,87 

Diagnostiek: 15 min. € 65,19 

Diagnostiek: 30 min. € 108,04 

Diagnostiek: 45 min. intake € 151,07 

Diagnostiek: 60 min. intake € 173,40 

Diagnostiek: 75 min. intake € 211,34 

Behandeling:

Behandeling: 5 min. € 29,68 

Behandeling: 15 min. € 52,99 

Behandeling: 30 min. € 90,36 

Behandeling: 45 min. € 128,40 

Behandeling: 60 min. € 152,50 

Behandeling: 75 min. € 187,76 

Behandeling: 90 min. EMDR € 229,30 

Intercollegiaal overleg:

Intercollegiaal overleg: kort € 23,58 

Intercollegiaal overleg: lang € 71,88 

Overig Product (OV0012): 

Particulier consult niet verzekerde zorg: € 124,16 

Voor meer informatie over tarieven en vergoeding, zie de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). 


 

Psychologenpraktijk Veerkracht

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

route
  info@ppveerkracht.nl
Moniek
06 19 94 60 26